Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Rozpoczynamy rekrutację na krótkoterminowy wyjazd uczniów w ramach projektu: „Rethink the future– sustainable thinking”

  • logo projektu

    logo projektu

W ramach projektu odbędą się 3 wyjazdy 8 osobowych grup uczniów. Uczniowie wezmą udział w 5-dniowych spotkaniach międzynarodowych w partnerskich szkołach. Rekrutacja dotyczy pierwszej grupy uczniów na wyjazd do Moratalli w Hiszpanii.

Wyjazd odbędzie się w terminie od 28 marca 2022r. do 1 kwietnia 2022r.

Głównymi celami projektu są:

Wypracowanie nowych proekologicznych nawyków u uczniów, ich rodzin oraz społeczności szkolnej w życiu codziennym

Uświadomienie, jak ważne jest wykorzystanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w firmach

Stworzenie bardziej ekologicznej społeczności szkolnej

Promowanie otwartego i zrównoważonego społeczeństwa

Podniesienie kompetencji językowych

Poznanie kultur i tradycji krajów partnerskich

Przełamanie barier

Wymiana wspólnych doświadczeń

Dzielenie się wypracowanymi rezultatami z lokalnymi społecznościami

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Zastępca Dyrektora mgr Agnieszka Wieczorek oraz koordynatorzy projektu: mgr Aleksandra Żyła i  mgr Sylwia Kalota.

Rekrutacja uczniów/uczennic  do projektu odbędzie się w oparciu o:

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) opinię nauczyciela języka  angielskiego prowadzącego zajęcia z uczniem w roku szkolnym 2021/2022. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

c) Umotywowanie zainteresowania tematem zrównoważonego rozwoju i przedstawienie swojego dotychczasowego zaangażowania i dokonań w w/w temacie. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów– 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w spotkaniach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów 5 przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy zakwalifikowanych uczniów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze w sumie 8 kandydatów oraz sporządzi listę rezerwową kandydatów. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wstępnego zgłoszenia do koordynatorów projektu przez e- dziennik do 12 grudnia 2021r. o następującej treści:

Zgłaszam chęć wzięcia udziału w wyjeździe  do Moratalli w Hiszpanii w ramach projektu: Erasmus plus „Rethink the future– sustainable thinking” w terminie od 28 marca 2022r. do 1 kwietnia 2022r.

Imię Nazwisko:

Klasa:

 

 

Koordynatorzy Projektu:

mgr Aleksandra Żyła

mgr Sylwia Kalota

bip