Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wychowawstwa

I A - mgr Elżbieta Nowak technik ekonomista (matematyka)

I B - mgr Wioletta Lampa technik rachunkowości (matematyka)

I C - mgr Małgorzata Saboczyńska technik handlowiec (WOS)

I D - mgr Justyna Ściebura technik organizacji turystyki (j. angielski)

I E - mgr inż. Jarosław Domagalski technik spedytor (geografia)

 

II a - mgr Anna Stańczak technik ekonomista (matematyka, j. angielski)

II b - mgr Agnieszka Błaszczyk technik ekonomista (matematyka, informatyka)

II c - mgr Agnieszka Kaczmarczyk technik handlowiec (geografia, WOS)

II d - mgr Katarzyna Majewska technik organizacji turystyki (geografia, j. angielski)

II e - mgr Aleksandra Żyła technik spedytor (geografia, informatyka)

II A5 - mgr Grzegorz Suski technik ekonomista (matematyka)

II B5 - mgr Maciej Saboczyński technik ekonomista (matematyka)

II C5 - mgr Andrzej Duber technik handlowiec (WOS)

II D5 - mgr Anita Grobelak technik organizacji turystyki (j. angielski)

II E5 - mgr inż. Renata Pawełkiewicz technik spedytor (geografia)

 

III a - mgr Edyta Derka technik ekonomista (matematyka, j. angielski)

III b - mgr Maryla Mazanek technik ekonomista (matematyka, informatyka)

III c - mgr Aneta Woźnicka technik handlowiec, technik obsługi turystycznej (geografia, j. angielski)

III d - mgr Agnieszka Leganowska technik obsługi turystycznej (geografia, j. angielski)

III e - mgr inż. Marcin Turek technik spedytor (geografia, informatyka)

 

IV a - mgr inż. Monika Misterkiewicz technik ekonomista (matematyka, j. angielski)

IV b - mgr Olga Fedoniuk technik ekonomista (matematyka, j. angielski)

IV c - mgr Bogusława Zaborska- Dec technik ekonomista (matematyka, informatyka)

IV d - mgr Sylwia Kalota technik obsługi turystycznej (geografia, j. angielski)

IV e - mgr Małgorzata Brick technik obsługi turystycznej (geografia, j. angielski)

IV f - mgr Aneta Mackiewicz- Szar technik spedytor (geografia, informatyka)

IV g - mgr Aleksandra Szczeszek technik handlowiec (geografia, WOS)

bip