Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wychowawstwa

I A mgr Sylwia Kalota technik ekonomista (j. angielski)

I B mgr Edyta Derka technik ekonomista (matematyka)

I C mgr Aneta Woźnicka technik ekonomista (j. angielski)

I D mgr Aleksandra Szczeszek technik organizacji turystyki (j. angielski)

I E mgr Maryla Mazanek technik organizacji turystyki (j. angielski)

I F mgr Małgorzata Wróbel technik spedytor (geografia)

I G mgr Olga Fedoniuk technik rachunkowości, technik spedytor (j. angielski)

I H mgr Elżbieta Kiczek technik handlowiec (j. angielski)

 

II A mgr Edyta Kosowska- Myślak technik ekonomista (matematyka)

II B mgr Alicja Olbińska technik rachunkowości, technik handlowiec (j. angielski)

II C mgr Magdalena Kuklewska technik spedytor, technik ekonomista (geografia)

II D mgr Izabela Owczarek technik organizacji turystyki (j. angielski)

 

III A - mgr Elżbieta Nowak technik ekonomista (matematyka)

III B - mgr Bożena Konarska technik rachunkowości (matematyka)

III C - mgr Małgorzata Saboczyńska technik handlowiec (WOS)

III D - mgr Justyna Ściebura technik organizacji turystyki (j. angielski)

III E - mgr inż. Jarosław Domagalski technik spedytor (geografia)

 

IV A5 - mgr Grzegorz Suski technik ekonomista (matematyka)

IV B5 - mgr Maciej Saboczyński technik ekonomista (matematyka)

IVC5 - mgr Andrzej Duber technik handlowiec (WOS)

IV D5 - mgr Anita Grobelak technik organizacji turystyki (j. angielski)

IV E5 - mgr inż. Renata Pawełkiewicz technik spedytor (geografia)

 

IV a - mgr Anna Stańczak technik ekonomista (matematyka, j. angielski)

IV b - mgr Agnieszka Błaszczyk technik ekonomista (matematyka, informatyka)

IV c - mgr Agnieszka Kaczmarczyk technik handlowiec (geografia, WOS)

IV d - mgr Katarzyna Majewska technik organizacji turystyki (geografia, j. angielski)

IV e - mgr Aleksandra Żyła technik spedytor (geografia, informatyka)

 

 

 

bip