Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wychowawstwa

I A mgr Aleksandra Żyła technik ekonomista (j. angielski)

I B mgr Agnieszka Błaszczyk technik ekonomista (matematyka)

I C mgr inż. Monika Misterkiewicz technik rachunkowości (j. angielski)

I D mgr Katarzyna Majewska technik organizacji turystyki (j. angielski)

I E mgr Agnieszka Dziurska- Dylewska technik organizacji turystyki (j. angielski)

I F mgr Aneta Mackiewicz- Szar technik spedytor (geografia)

I G mgr Agnieszka Leganowska technik spedytor, technik handlowiec (geografia)

 

II A mgr Sylwia Kalota technik ekonomista (j. angielski)

II B mgr Edyta Derka technik ekonomista (matematyka)

II C mgr Aneta Woźnicka technik ekonomista (j. angielski)

II D mgr Aleksandra Szczeszek technik organizacji turystyki (j. angielski)

II E mgr Maryla Mazanek technik organizacji turystyki (j. angielski)

II F mgr Małgorzata Wróbel technik spedytor (geografia)

II G mgr Olga Fedoniuk technik rachunkowości, technik spedytor (j. angielski)

II H mgr Elżbieta Kiczek technik handlowiec (j. angielski)

 

III A mgr Edyta Kosowska- Myślak technik ekonomista (matematyka)

III B mgr Alicja Olbińska technik rachunkowości, technik handlowiec (j. angielski)

III C mgr Magdalena Kuklewska technik spedytor, technik ekonomista (geografia)

III D mgr Izabela Owczarek technik organizacji turystyki (j. angielski)

 

IV A - mgr Elżbieta Nowak technik ekonomista (matematyka)

IV B - mgr Bożena Konarska technik rachunkowości (matematyka)

IV C - mgr Małgorzata Saboczyńska technik handlowiec (WOS)

IV D - mgr Justyna Ściebura technik organizacji turystyki (j. angielski)

IV E - mgr inż. Jarosław Domagalski technik spedytor (geografia)

V A5 - mgr Grzegorz Suski technik ekonomista (matematyka)

V B5 - mgr Maciej Saboczyński technik ekonomista (matematyka)

VC5 - mgr Andrzej Duber technik handlowiec (WOS)

V D5 - mgr Anita Grobelak technik organizacji turystyki (j. angielski)

V E5 - mgr inż. Renata Pawełkiewicz technik spedytor (geografia)

 

 

 

 

 

 

bip