Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Lp.

TERMIN

ZADANIA

1.

1 września 2021r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2.

23 grudnia 2021r. - 31 grudnia 2021r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

3.

14 lutego - 27 lutego 2022r.

 

Ferie zimowe

4.

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

5.

29 kwietnia 2022r.

Zakończenie zajęć w klasach  programowo najwyższych

 

6.

 

-4.05.2022r.

-5.05.2022r.

-6.05.2022r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski

- matematyka

- język angielski

 

7.

24 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

8.

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

 

Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne:

29.10.2021r.

12.11.2021r.

11.01.2022r.

2.05.2022r.

4-6.05.2022r.

7.06.2022r.

17.06.2022r.

bip