Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Lp.

TERMIN

ZADANIA

1.

4 września 2023r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2.

23 grudnia 2023r. - 31 grudnia 2024r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

3.

29 stycznia  2023r. - 11 lutego 2024r.

 

Ferie zimowe

4.

28 marca - 2 kwietnia 2024r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

5.

26 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć w klasach  programowo najwyższych

 

6.

 

-7.05.2024r.

-8.05.2024r.

-9.05.2024r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski

- matematyka

- język angielski

7.

21 czerwca 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

8.

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

 

Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne:

29 września 2023r.,

31 października 2023r.,

2 stycznia 2024r.,

10 stycznia 2024r.,

2 maja 2024r.,

7- 9 maja 2024r.,

13 maja 2024r.,

31 maja 2024r.

 

 

 

 

 

 

bip