Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

60- lecie

60 lat minęło...

W dniach 19-20 października 2011 roku Zespół Szkół Ekonomicznych świętował Jubileusz 60- lecia Szkoły. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Społeczności Szkolnej odprawioną w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, której przewodniczył o. Sebastian Matecki, koncelebrowaną przez ks. Jacka Drozdka, ks. Damiana Nyka, ks. Stefana Leśniewskiego 
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 20 października w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Św. Augustyna 28/30. Wchodzący do szkoły witani byli serdecznie przez Dyrekcję szkoły, uczniów i orkiestrę z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie.
Na Galę Jubileuszową, której hasłem przewodnim było "Serca- Sercu" przybyli m.in.:
Wicekurator p. Tadeusz Żesławski,
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie p. Anna Gamalczyk,
Naczelnik Wydziału Edukacji p. Ryszard Stefaniak,
Kierownik Wydziału Edukacji p. Dorota Kawka,
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu p. Ireneusz Kozera,
Naczelnik Wydziału Zdrowia p. Grażyna Stramska- Świerczyńska,
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich p. Paweł Konieczny,
Przewodniczący Rady Miasta p. Marek Balt,
Radna Miasta Częstochowy p. Elżbieta Kunicka,
Poseł na Sejm p. Izabela Leszczyna,
Poseł na Sejm p. Jadwiga Wiśniewska,
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Policji Miejskiej p. Robert Sadowski,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Stanisław Dzwonnik,
Naczelnik Banku PKO BP S.A. p. Iwona Gawron- Musiel,
Dyrektor Banku PKO BP S.A. p. Ewa Dziel,
Wicedyrektor Banku PKO BP S.A. p. Marek Świtała,
Dyrektor BOŚ Banku p. Artur Śliwakowski,
Dyrektor Hotelu ETAP p. Patrycja Makles,
Prezes ZNP p. Grzegorz Sikora,
Redaktor Naczelny TV Orion p. Kazimierz Szymański,
emerytowani dyrektorzy: p. Helena Skubis, p. Zdzisława Wołek, a także dyrektorzy częstochowskich szkół
i placówek, lokalni przedsiębiorcy, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz media lokalne (Polskie Radio Katowice, TV Orion, TV Silesia, Gazeta Wyborcza).
W oficjalnych przemówieniach gości :
Dyrektor ZSE w latach 2002- 2008 p. Zdzisławy Wołek,
Dyrektor ZSE w latach 1990- 2002 p. Heleny Skubis,
Poseł na Sejm p. Izabeli Leszczyny,
Poseł na Sejm p. Jadwigi Wiśniewskiej,
Przewodniczącego Rady Miasta p. Marka Balta,
Dyrektora Banku PKO BP S.A. p. Ewy Dziel,
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych p. Ewy Warzechy,
Wicekuratora p. Tadeusza Żesławskiego,
Prezesa ZNP p. Grzegorza Sikory,
Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. Stanisława Dzwonnika,
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Częstochowie p. Joanny Nowowiejskiej- Fedeckiej,
Naczelnika Wydziału Zdrowia p. Grażyny Stramskiej- Świerczyńskiej
znalazło się wiele słów uznania , podziękowań i życzeń związanych z 60- letnią owocną edukacyjną działalnością "Ekonomika".
Wszyscy zaproszeni na uroczystość goście wysłuchali krótkiej historii szkoły zaprezentowanej przez dyrektora Macieja Trzmiela, p. Bogusławę Zaborską- Dec i p. Dorotę Duber , a także piosenki napisanej na tę okoliczność przez uczniów ZSE i zespół "Nefre".
Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się licytacja cennych pamiątek pozostawionych przez znanych artystów, odwiedzających naszą szkołę od 2004 roku, w ramach projektu "Kontrolowane Gadu Gadu". Licytację, z której dochód przeznaczony został na cele charytatywne (pomoc bardzo ciężko choremu
5- letniemu Mateuszowi) prowadził p. Zdzisław Makles z Polskiego Radia Katowice. Zlicytowano m.in. kapelusz Izabeli Trojanowskiej, okulary Grzegorza Markowskiego z "Perfektu", gitarę lidera "Formacji Nieżywych Schabuff" Olka Klepacza, portret "Budki Suflera", a także replikę szabli Komendanta Wojewódzkiego Policji ufundowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Macieja Lecha.
Uroczystości jubileuszowe uświetnił występ zespołu "Budka Suflera", który mimo zapełnionego terminarza zgodził się na udział w koncercie charytatywnym, a także przekazał na licytację trzy zestawy kolekcjonerskie swoich płyt. Pan Dyrektor Maciej Trzmiel wręczył "Oskarki Ekonomika" dla: "Budki Suflera" w kategorii "Mega wydarzenie 60-lecia", p. Romualda Lipko w kategorii "Super człowiek" i p. Ryszarda Stefaniaka w kategorii "Człowiek z pasją". Po wspólnych zdjęciach i złożeniu pamiątkowych podpisów na foto tablicy, zaproszono wszystkich uczestników na bankiet przygotowany w Szkolnym Centrum Kultury, który zakończył program obchodów Jubileuszu.
60 lat minęło ...nowe czasy, nowi ludzie, stare mury. Jubileusz szkoły daje jednak okazję spotkania
w czasie przeszłości z teraźniejszością. Pozwala też spojrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję, że będzie ona pomyślna dla "Ekonomika". 

Jubileusz Ekonomika poprzedzony był długimi i pracochłonnymi przygotowaniami Komitetu Organizacyjnego, który tworzyli:
dyrektor Maciej Trzmiel,
wicedyrektor Agnieszka Wieczorek
mgr Małgorzata Brick,
mgr Dorota Duber,
mgr Bogusława Zaborska- Dec,
mgr inż. Wioletta Lampa,
mgr Justyna Ściebura,
mgr Adriana Wręczycka,
mgr Elżbieta Kiczek,
mgr Bartłomiej Wręczycki,
mgr inż. Jarosław Domagalski,
mgr inż. Marcin Turek,
mgr Jacek Cykowski,
mgr Tomasz Morawiec

 

HYMN EKONOMIKA

NazwaDataRozmiar
jubileuszzse.ppt

Prezentacja Power Point 60-lecie ZSE

2020-12-18 21:487279.50 KB
piosenka-_hymn_ekonomika.odt2020-12-19 07:445.31 KB
bip