Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Lekcja historii w Muzeum Auschwitz- Birkenau

  • Lekcja historii w Muzeum Auschwitz- Birkenau

    Lekcja historii w Muzeum Auschwitz- Birkenau

22 września uczniowie z klas: 5E5, 5D5 i 4C z opiekunami (p. O. Fedoniuk, p. wicedyrektor A. Wieczorek, p. E. Derką, p. A. Grobelak) odwiedzili Muzeum Auschwitz- Birkenau. Dziś jest to miejsce będące symbolem terroru, warte odwiedzenia szczególnie ze względu na wyjątkowy, ponadczasowy charakter. Obóz Auschwitz- Birkenau to muzeum i pomnik pamięci, oraz jedyne tego typu miejsce wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady było nie tylko cenną lekcją historii, ale też ważnym osobistym doświadczeniem. Uczniowie zobaczyli wystawy z oryginalnymi eksponatami, zachowaną dokumentację, dzięki której dowiedzieli się o sposobach traktowania, przetrzymywania i życia jeńców, a także poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampę kolejową (w Birkenau). A chyba najdobitniej oddają wrażenia młodzieży słowa nie wymagające komentarza znajdujące się na Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu: „Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy”.

Dzięki współpracy z Muzeum otrzymaliśmy czasową wystawę „Kobiety w KL Auschwitz”, którą młodzież naszej szkoły będzie mogła oglądać i bliżej poznać tę część historii obozu.

bip