Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

W dniu 26 października 2023 r. ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19B we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Celem głównym Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.

Organizatorzy: p. dyr. Maciej Trzmiel, p. Marcin Turek, p. Jarosław Domagalski, p. Renata Pawełkiewicz, p. Aneta Mackiewicz-Szar.

bip