Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Zasady prowadzenia dzienniczka praktyk

 

1.       Każdy uczeń zobowiązany jest do wydrukowania i bindowania oraz prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych.

2.       Praktykant musi umieć objaśnić co zapisał w dzienniczku.

3.       Tygodniowe sprawozdania zapisane w dzienniczku praktyk zawodowych uczeń przedstawia opiekunowi do zatwierdzenia.

4.       Dzienniczek podlega ocenie. Prawidłowe jego prowadzenie jest warunkiem zaliczenia praktyk

Dzienniczek należy prowadzić na bieżąco. Wgląd do dzienniczka praktyk zawodowych mają: przyjmujący na praktykę- opiekun oraz przedstawiciel szkoły– kierownik szkolenia praktycznego.

 

bip