Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wyniki egzaminu- styczeń 2021

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie

Dane do logowania były przekazane uczniom  przy składaniu deklaracji.

 Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021. Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu przesyłają skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji na adres mailowy szkoły: zse-czest@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2021r.

Deklaracja dla ucznia.

Szczegółowych informacji udzielają przez e-dziennik: p. D. Duber lub p. W. Więckowska

Informacja o wydawaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie zamieszczona po 8.04.2021r.

bip