Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA POLSKA– UKRAINA

  • Delegacja z Częstochowy z wizytą w Berdyczowie. W centrum zdjęcia Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel https://zse.czest.pl/wspolpraca-miedzynarodowa-polska--ukraina.html

    Delegacja z Częstochowy z wizytą w Berdyczowie. W centrum zdjęcia Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel

W dniach 18-21 października 2021 roku podczas wizyty delegacji częstochowskiego samorządu, w składzie: Ryszard Stefaniak (zastępca prezydenta Częstochowy), Rafał Piotrowski (naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji) oraz przedstawicieli placówek oświatowych, w Berdyczowie (Ukraina) zostało podpisane porozumienie o współpracy międzynarodowej szkół.

Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentował Dyrektor Maciej Trzmiel, który podpisał porozumienie o współpracy z berdyczowskim Liceum nr 15 reprezentowanym przez Dyrektor Wandę Ivasyuk.

Przedmiotem porozumienia była długoterminowa współpraca stron w zakresie wymiany międzynarodowej opartej na zasadach równości, wzajemnego szacunku i zaufania oraz zapoznanie się z kulturą obu narodów, życiem społecznym i procesami edukacyjnymi w szkołach obu Partnerów.

Częstochowska delegacja została przyjęta niezwykle serdecznie. W programie wizyty znalazło się zwiedzanie zaprzyjaźnionych szkół, Teatru Miejskiego oraz Domu Kultury. Uczestniczono również we mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej. Wielu wzruszeń dostarczyło także spotkanie z polską młodzieżą oraz zwiedzanie Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego– twórcy światowej literatury.

Wizyta polskiej delegacji odbiła się dużym echem w Polskim Radiu Berdyczów oraz w telewizji ukraińskiej.

Symbolem przyjacielskich i partnerskich więzi, które zostały zapoczątkowane między Częstochową a Berdyczowem, stał się zasadzony przed Teatrem Miejskim w Berdyczowie „Dąb Przyjaźni”.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowane pierwsze kroki we współpracy pomiędzy: Zespołem Szkół Ekonomicznych w Częstochowie i Liceum nr 15 w Berdyczowie zaowocują budowaniem partnerstwa i przyjaźni między młodzieżą polską i ukraińską.

GALERIA

 

bip