Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

  • Gala- wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

    Gala- wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury uczeń klasy 4A5 Stanisław Stasiura otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych. Nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i uzyskali tytuł finalisty lub laureata olimpiad i konkursów co najmniej szczebla wojewódzkiego organizowanych przez Kuratora Oświaty lub zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć naszego ucznia, gratulujemy Rodzicom i życzymy dalszych sukcesów.

bip