Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2022/2023

STYPENDIUM SZKOLNE (MOPS)

w roku szkolnym 2022/2023

1.     Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy

2.     Kryterium dochodowe wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie (za miesiąc sierpień)

3.     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2022r. (druki dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły)

 

4.     W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz wymaganych dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

ZASIŁEK SZKOLNY

W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż

2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego , do wniosku należy dołączyć:

1.     Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki

2.     Dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego

3.     Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

4.     Oświadczenie wnioskodawcy

NazwaDataRozmiar
oswiadczenie_dochod_ryczalt_2022_2023-1.pdf2022-08-29 17:2532.59 KB
oswiadczenie_dzialalnosci_gospodarczej_rozpoczetej_w_roku_biezacym-1.pdf2022-08-29 17:2545.77 KB
oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_wymogami_stypendium_2022_2023-2-1.pdf2022-08-29 17:2566.23 KB
oswiadczenie_osoby_praca_dorywcza_2022_2023-1.pdf2022-08-29 17:2543.77 KB
oswiadczenie_ubezp_zdrowotne_dzialalnosc_gospodacza_na_zasd_ogolnych-1.pdf2022-08-29 17:2546.45 KB
stypendium_szkolne-wniosek_2022_2023.pdf2022-08-29 17:25144.55 KB
wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego_2022_2023,.pdf2022-08-29 17:25124.17 KB
zas_o_dochodach_etat_2022_2023.pdf2022-08-29 17:25246.57 KB
zas_wychowanie_fizyczne_2022_2023.pdf2022-08-29 17:2544.99 KB
zasilek_szkolny_2022_2023_klauzula_rodo_z_dn_21_09_2021.pdf2022-08-29 17:25142.29 KB
zaswiadczenie_dochod_cis_zasw_2022_2023.pdf2022-08-29 17:2537.30 KB
bip