Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie korzystający z pomocy w formie stypendium szkolnego proszeni są o dostarczenie oryginałów faktur imiennych do sekretariatu szkoły w terminie do 07.12.2021r.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2021r. do grudnia 2021r. wynosi 230,00 zł a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31.12.2021r.

Ponadto informujemy, że:

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach (faktura lub rachunek imienny za uczestniczenie w zajęciach). Przedłożone imienne rachunki i faktury osób, którym przyznano decyzją administracyjną stypendium szkolne winny pokrywać się z okresem przyznania pomocy,

2) uczestnictwo ucznia w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga poświadczenia przez szkołę,

3) zaakceptowane dowody zakupów na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole,

4) w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2021r. do grudnia 2021r.,
- abonament internetowy– od września 2021r. do grudnia 2021r. ,
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły– od września 2021r. do grudnia 2021r.

5) koszty poniesione przez wnioskodawcę w I semestrze, nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, tel. 34 372 42 20:

W poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki w godz. od 7.30 do 16.00, w piątki w godz. od 7.30 do 15.00.

NazwaDataRozmiar
wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego_2021_2022.pdf2021-11-15 10:47158.50 KB
zasilek_szkolny_2021_2022_nowa_klauzula_rodo_z.pdf2021-11-15 10:47154.44 KB
zaswiadczenie_zajecia_w-f_1_pdf.pdf2021-11-15 10:4743.58 KB
bip