Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Stypendium szkolne- MOPS

Uczniowie, którzy korzystają ze stypendium szkolnego (MOPS) proszeni są o dostarczenie oryginałów faktur imiennych (w przypadku uczniów niepełnoletnich gdzie wnioskodawcą jest rodzic faktur wystawionych na rodzica)  do  sekretariatu szkoły do dnia 06.12.2020 w godzinach 09:30-15:30.
 
Miesięczna kwota stypendium szkolnego od września do grudnia wynosi 200 zł.i obejmuje zakupy dokonane od lipca 2020 do grudnia 2020 zgodnie z wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego
 
W przypadku zakupów odzieży sportowej wymagane jest zaświadczenie ze szkoły o uczestnictwie ucznia w zajęciach wychowania fizycznego
 

Wykaz wydatków kwalifikowanych i druk zaświadczenia o udziale ucznia w zajęciach wychowania fizycznego w załącznikach:

NazwaDataRozmiar
1_2020_2021_wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego.pdf

PDF, 177 KB

2020-12-10 16:58171.77 KB
8_potwierdzenie_udzialu_w_zajeciach_wychowania_fizycznego.pdf

PDF, 177 KB

2020-12-10 16:58174.89 KB
bip