Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE (MOPS) w roku szkolnym 2021/2022

 

1.      Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy

2.      Kryterium dochodowe wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie (za miesiąc sierpień)

3.      Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2021 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż

2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego , do wniosku należy dołączyć:

1.      Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki

2.      Dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego

3.      Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

4.      Oświadczenie wnioskodawcy

NazwaDataRozmiar
oswiadczenie_dzialalnosci_na_zasadach_ogolnych.pdf2021-09-05 09:3762.10 KB
oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_wymogami_stypendium.pdf2021-09-05 09:3745.26 KB
oswiadczenie_osoby_dochod_ryczalt_2021_2022.pdf2021-09-05 09:3733.03 KB
oswiadczenie_osoby_praca_dorywcza2021_2022.pdf2021-09-05 09:3774.59 KB
oswiadczenie_z_dzialalnosci_gosp_na_zasadach_ogolnych_rozpoczetej_w_roku_biezacym.pdf2021-09-05 09:3763.73 KB
wniosek_stypandium_szkolne_2021_2022pdf.pdf2021-09-05 09:37123.75 KB
wniosek_zasilek_szkolny.pdf2021-09-05 09:37145.11 KB
wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego_2021_2022.pdf2021-09-05 09:37152.69 KB
zaswiadczenie_dochod_z_centrum_integracji_spolecznej.pdf2021-09-05 09:3744.26 KB
zaswiadczenie_o_dochodach-etat.pdf2021-09-05 09:3756.31 KB
zaswiadczenie_zajecia_w-f_1_pdf.pdf2021-09-05 09:3741.04 KB
bip