Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Rozpoczynamy rekrutację na staż uczniowski

Rozpoczynamy rekrutację na staż uczniowski dla uczniów klas spedycyjnych i ekonomicznych.

W ramach stażu chętna młodzież odbędzie dodatkowe szkolenie w Firmie Spedycyjnej w ramach którego nabędzie nowe umiejętności zawodowe i będzie miała możliwość wpisania tego faktu do swojego CV.

Rekrutacja dotyczy chętnej młodzieży z klas 3 i 4 ekonomicznych i spedycyjnych, którzy zamienią czas letnich wakacji na czas dodatkowego szkolenia i zdobycia dodatkowych kwalifikacji umiejętności praktycznych.

Staż rozpocznie się w ostatnim tygodniu czerwca 2023r. i będzie trwał:

-26.06.2023r-09.07.2023r-okres próbny- bezpłatny

-10.072023 r.-18.08.2023 r.-płatny

Głównymi celami stażu są:

•       Wypracowanie nowych umiejętności zawodowych,

•       Uświadomienie, jak ważne jest wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu w firmach,

•       Stworzenie bardziej elastycznej społeczności szkolnej,

•       Promowanie nauczanych zawodów,

•       Podniesienie kompetencji  zawodowych,

•       Wymiana doświadczeń

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Zastępca Dyrektora mgr Agnieszka Wieczorek oraz koordynatorzy stażu.

Rekrutacja uczniów/uczennic odbędzie się w oparciu o:

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do stażu, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) opinię nauczyciela wiodącego przedmiotu z kształcenia zawodowego prowadzącego zajęcia z uczniem co najmniej przez dwa lata szkolne. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5;

c) Umotywowanie przez ucznia zainteresowania tematyką stażu i przedstawienie swojego dotychczasowego zaangażowania w dodatkowe działania wykraczające poza typowe zajęcia (udział w olimpiadach, działaniach społecznych). Punktacja od 1 do 5.

Przy ustalaniu listy zakwalifikowanych uczniów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze w sumie 2 kandydatów (po 1 z każdego zawodu) oraz sporządzi listę kandydatów rezerwowych. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wstępnego zgłoszenia do koordynatorów projektu przez WIADOMOŚĆ W DZIENNIKU do dnia 03.06.2023r. o następującej treści:

 

Zgłaszam chęć wzięcia udziału w stażu uczniowskim

Imię Nazwisko:

Klasa:

 

Koordynatorzy:

mgr inż W. Lampa

mgr inż J. Domagalski

mgr E. Kosowska- Myślak

bip