Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Projekt Erasmus + „EBBD – umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w Zakresie Biznesu”

Ekonomik był jedną ze szkół partnerskich ww. projektu w ramach Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne od września 2019 do sierpnia 2022 roku. W realizacji projektu brały udział instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i szkoleniową z ośmiu różnych krajów: Niemiec, Finlandii, Danii, Holandii, Austrii, Węgier,  Włoch i Polski. Celami projektu było:

- dostosowanie kształcenia w ramach programu EBBD tak, aby zapewnić uczniom opanowanie umiejętności i zdobycie niezbędnych kompetencji, które umożliwią im znalezienie pracy na europejskich rynkach pracy;

- dopasowanie EBBD portfolio do europejskich norm cyfryzacji i informatyzacji jak również do wytycznych ECVET;

- wdrożenie programu EBBD w nowych szkołach w różnych krajach europejskich;

- wzmocnienie współpracy szkół z partnerami, a w szczególności z firmami;

- rozpowszechnienie informacji o programie EBBD wśród uczniów i rodziców.

Koordynatorem projektu była szkoła partnerska z Niemiec: BBS Wirtschaft 1 Ludwigshafen.

W trakcie trwania projektu odbyły się spotkania partnerskie w Speyer, Niemcy (listopad 2019), w Wiedniu, Austria (marzec 2020), spotkanie online (listopad 2020), w Częstochowie,  Polska (wrzesień 2021) oraz w Barcelonie, Hiszpania (marzec 2022).

Głównym rezultatem projektu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie jest fakt, iż jest ona pierwszą szkołą w Polsce, która uzyskała akredytację EBBD.

bip