Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Projekt „Eco- Schools”

Zespół Szkół Ekonomicznych od 2022 roku bierze udział w międzynarodowym programie Eco Schools, w ramach którego w roku 2024 otrzymaliśmy Zieloną Flagę– międzynarodowe odznaczenie za działania na rzecz środowiska naturalnego.

Wybrane przez nas obszary działania to "woda" i "bioróżnorodność."

W ramach naszej działalności ekologicznej już do tej pory:

- przeprowadziliśmy kampanię na rzecz zakręcania kranów w szkole i w domu i sposobów oszczędzania jej;

- zorganizowaliśmy warsztaty na temat wody i sposobów jej oszczędzania;

- odbyliśmy wyjście do wodociągów częstochowskich oraz braliśmy udział w warsztatach na temat jakości wody w Częstochowie;

- organizujemy coroczną zbiórkę plastikowych nakrętek;

- co roku obchodzimy święto Dni Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska;

- dwukrotnie posialiśmy łąkę kwietną;

- zakupiliśmy i zainstalowaliśmy domki dla owadów;

- zorganizowaliśmy zielony kącik w szkole;

- zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny "Natura w kadrze" mający na celu ukazania piękna przyrody i konieczności dbania o nią.

Koordynatorkami projektu są: p. Magdalena Grabowska i p. Elżbieta Nowak. Wspomaga nas: p. Barbara Paulewicz

bip