Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży- Krzyżowa 2023

Po dwóch latach, w których pandemia uniemożliwiła organizację wymiany, udało się ponownie spotkać na warsztatach integracyjno-historycznych w Krzyżowej, które są świetną okazją do szlifowania języka angielskiego.

W dniach od 13.02.2023r. do 17.02.2023r. dwudziestu uczniów naszej szkoły, pod opieką pani Sylwii Kaloty i Aleksandry Żyły, wzięło udział w spotkaniu z uczniami  z naszej zaprzyjaźnionej szkoły z Ludwigshafen, BBS Wirtschaft I, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której celem jest wspieranie pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów. Nieodłącznymi elementami spotkań młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej jest wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do  zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności komunikacji.

W trakcie wymiany uczniowie naszej szkoły zdobyli nowe doświadczenia, podnieśli swoje kompetencje językowe oraz nawiązali wiele kontaktów z rówieśnikami z Niemiec. W trakcie wszystkich zajęć, warsztatów, a także spotkań w wolnym czasie uczniowie używali głównie języka angielskiego, dlatego z całą pewnością mieli możliwość pokonać swoje lęki przed mówieniem i doskonalić umiejętność komunikacji. Spotkanie miało też charakter historyczno- poznawczy, dlatego młodzież uczestniczyła w licznych warsztatach, w trakcie których poznawała wspólną i trudną historię naszych krajów oraz historię Krzyżowej, miejsca w którym spotykał się tzw. Krąg z Krzyżowej- antyfaszystowski ruch oporu. Oglądała również oryginalną wystawę plenerową w Krzyżowej „Odwaga i pojednanie”, która ma formę labiryntu zakończonego amfiteatralną przestrzenią z symbolicznym stołem na środku, a obrazy prowadzą nas przez dzieje relacji polsko-niemieckich od 1 września 1939r. do 12 listopada 1989r. Uczniowie zwiedzili Wrocław, a także Zamek Książ wraz ze swoimi tajemniczymi podziemiami.  

Tak jak w poprzednich latach młodzież mieszkała w odrestaurowanych zabudowaniach pałacowych dawnej posiadłości rodu von Moltke, obecnie własność Fundacji, gdzie miała do dyspozycji salę sportową, boisko oraz salę gier.
Program wycieczki był współfinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Uczniowie uzyskali dofinansowanie 60% kosztów pobytu w Krzyżowej. Po raz kolejny też nasi uczniowie uzyskali wsparcie finansowe ze strony partnerskiej szkoły z Ludwigshafen.

 

bip