Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży- Krzyżowa 2020

W dniach od 03.02.2020r. do 07.02.2020r.  uczniowie naszej szkoły, pod opieką mgr Sylwii Kaloty i mgr Aleksandry Żyły, już po raz szósty wzięli udział w spotkaniu z uczniami  z niemieckiej szkoły z Ludwigshafen, BBS Wirtschaft I, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Jak zwykle wyjazd był możliwy dzięki współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której celem jest wspieranie pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów. Nieodłącznymi elementami spotkań młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej jest wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do  zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności komunikacji.

W trakcie wymiany uczniowie naszej szkoły zdobyli nowe doświadczenia, podnieśli swoje kompetencje językowe, nawiązali wiele kontaktów z rówieśnikami z Niemiec. W trakcie wszystkich zajęć, warsztatów, a także spotkań w wolnym czasie uczniowie używali głównie języka angielskiego, dlatego z całą pewnością mieli możliwość pokonać swoje lęki przed mówieniem i doskonalić umiejętność komunikacji. Spotkanie miało charakter historyczno - poznawczy, dlatego młodzież uczestniczyła także w licznych warsztatach, w trakcie których poznawała wspólną historię naszych krajów oraz historię Krzyżowej, miejsca w którym spotykał się tzw. Krąg z Krzyżowej - antyfaszystowski ruch oporu. Oglądała również oryginalną wystawę plenerową w Krzyżowej „Odwaga i pojednanie”, która ma formę labiryntu zakończonego amfiteatralną przestrzenią z symbolicznym stołem na środku, a obrazy prowadzą nas przez dzieje relacji polsko-niemieckich od 1 września 1939r. do 12 listopada 1989r. Uczniowie zwiedzili Wrocław, Kościół Pokoju w nieodległej Świdnicy, a także, cieszący się wyjątkowym zainteresowaniem wszystkich uczestników naszego wyjazdu, Zamek Książ wraz ze swoimi tajemniczymi podziemiami.  

Tak jak w poprzednich latach młodzież mieszkała w odrestaurowanych zabudowaniach pałacowych dawnej posiadłości rodu von Moltke, obecnie własność Fundacji, gdzie miała do dyspozycji salę sportową, boisko, salę gier i kawiarenkę.
Program wycieczki był współfinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Uczniowie uzyskali dofinansowanie 60% kosztów pobytu w Krzyżowej. Po raz piąty też nasi uczniowie uzyskali wsparcie finansowe ze strony partnerskiej szkoły z Ludwigshafen.

 

bip