Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Harmonogram egzaminów sesja lato 2021

Klasa

kwalifikacja

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

III c

AU.20

22.06.2021 
10:00 s: 18

23.06.2021
8:00; 12:00 s. 62

24.06.2021
8:00; 12:00 s. 62

II d

HGT.07

9.06.2021
8:30 , 10:30
s. 64, 49, 55

7.06.2021
9:00 s. 07, 18

II a

EKA.04

10.06.2021

8:30, 10:30, 12:30

s.64, 49, 55

14.06.2021

8:00

s. 29, 49, 55, 64

II b

EKA.04

10.06.2021

10:30, 12:30

s.64, 49, 55

14.06.2021

8:00, 12:30

s. 29, 49, 55, 64

 

AU.35

22.06.2021

12:00 s. 7

24.06.2021

9:00 s. 55

 

TG.15

22.06.2021

12:00 s. 7

21.06.2021

13:00 s. 18

 

AU.25

22.06.2021

12:00 s. 7

24.06.2021

9:00 s. 29

 

AU.36

22.06.2021

12:00 s. 7

28.06.2021

9:00 s. 57,64

 

AU.31

 

21.062021

9:00 s. 18

 

T.14

 

21.06.2021

13:00 s. 9,11

 

A.36

 

28.06.2021

9:00 s. 55

 

bip