Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

39 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Zgodnie z tradycją naszej szkoły,13 grudnia obchodzimy smutną już 39, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Przypominamy zatem o faktach wiążących się z tą rocznicą.

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez I sekretarza KC PZPR i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego, potwierdzony dekretem Rady Państwa przyjętym wbrew prawu– konstytucja PRL nie zezwalała na wydawanie dekretów w czasie trwania sesji sejmu.

Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu obronę istniejącego wówczas systemu przez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności jako wielkiej siły społecznej, niezależnej od władzy komunistycznej.

Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, m.in. aresztowano lub internowano ponad 10 tysięcy osób; zawieszono a następnie rozwiązano związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych, zakazano strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospodarki/ komunikację, telekomunikację, górnictwo, energetykę i ponad 100 największych zakładów przemysłowych/, zakazano zmian miejsca pobytu obywateli bez zezwolenia władz administracyjnych, przerwano a później kontrolowano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną oraz cenzurę korespondencji, stosowano tryb doraźny w postępowaniu sądowym, przeprowadzono polityczno– ideologiczną weryfikację niektórych grup zawodowych/ dziennikarzy, nauczycieli, sędziów/.

Władze państwowe zwalczały organizacje podziemne, strajki okupacyjne i demonstracje uliczne, pacyfikowały z użyciem specjalnych oddziałów MO/ ZOMO/ i ciężkiego sprzętu wojskowego.

W stanie wojennym zginęło, zostało zamordowanych lub zmarło w wyniku pobicia 100 osób; wiele tysięcy aresztowano i skazano na kary więzienia, pozbawiono pracy.

Represjonowanym pomocy udzielał Kościół katolicki; powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz lokalne komitety w diecezjach i parafiach.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony a 22 lipca 1983 r. odwołany.

Stan wojenny nie stłumił ducha wolności w polskim społeczeństwie. Polacy stopniowo odzyskiwali wolność i suwerenność . W roku 1990 odbyły pierwsze w pełni demokratyczne wybory prezydenckie (nie licząc wyborów do senatu w 1989 r.) Każdy nowy rząd powoływany od jesieni 1991 posiadał pełną legitymizację demokratyczną . Dziś mamy demokrację . Demokracja to nie sielanka , oznacza też konflikty .Temperatura sporów politycznych niekiedy jest bardzo wysoka. W warunkach demokracji, każdy ma prawo krytykować, narzekać na tę czy inną władzę często używając mocno przesadnych określeń. To nasze prawo. Ale nie zapominajmy, że żyjemy w demokratycznym państwie, cieszmy się że nie musimy być uczestnikami tamtych wydarzeń . A jak było w stanie wojennym już wiemy? Opis stanu wojennego powinien już budzić u nas przerażenie.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy

Wystawa „Stan wojenny 1981-1983”– do pobrania

bip