IX Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości
Dodane przez jacek dnia 05/02/2011 22:17
KonkursDnia 16 grudnia 2010 r. odbył się w ZSE pierwszy etap (edukacyjny) IX Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Rzeszowa i Podkarpacki Kurator Oświaty.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas programowo najwyższych o kierunku technik ekonomista. Uczniowie naszej szkoły brali w nim udział po raz czwarty. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, ewidencji działalności gospodarczej i sprawozdawczości finansowej.
Turniej ma zasięg ogólnopolski i jest trzystopniowy: etap I - edukacyjny i etap II - kwalifikacyjny, odbywające się w szkołach mają formę testu oraz etap III - ogólnopolski, polega na opracowaniu projektu i zrealizowaniu go w programie INSERT.
W etapie edukacyjnym wzięło udział 20 uczniów klas maturalnych Technikum Nr 3, którzy w ciągu 45 min. udzielali odpowiedzi na 25 pytań testowych o różnym poziomie trudności. Do kolejnego etapu przejdzie 10 osób z największą liczbą punktów. Opiekunami młodzieży są mgr inż. Wioletta Lampa, mgr inż. Monika Misterkiewicz, mgr Ludmiła Karoń, mgr inż. Magdalena Jagieła. [GALERIA]