!
Dodane przez BK dnia 10/06/2018 13:00

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie pod adresem iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osbowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych- nauka zdalna


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS CZWARTYCH

24.04.2020r.
KOLEJNY SUKCES!

ZDAWALOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

w sesji zimowej 2019/2020


Technik obsługi turystycznej-100%

Technik handlowiec- 90%

Technik spedytor- 89%

Technik ekonomista- 83%

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Jesteśmy pierwszą wyróżnioną szkołą techniczną w Częstochowie!

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2020  opublikowanym przez „Perspektywy” Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych otrzymało po raz kolejny tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.


 

Wszystkim obecnym uczniom, absolwentom, nauczycielom, którzy zapracowali na ten sukces gratuluje


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Maciej Trzmiel