Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- wytyczne
Dodane przez BK dnia 05/06/2020 13:55
Wytyczne dla zdających w 2020 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji 203 w formule 2012 i 2017
(czerwiec-lipiec 2020)