Zmiana terminu realizacji praktyk zawodowych w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
Dodane przez BK dnia 29/04/2020 13:41
Zarządzenie Dyrektora w sprawie zmiany terminu realizacji praktykTreść rozszerzona

Zarządzenie nr 6/2020/N

Dyrektora

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

z dnia 28.04.2020r.

w sprawie:

zmiany terminu realizacji praktyk zawodowych w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 10.04.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nowy termin odbywania praktyk zawodowych dla następujących klas:

Klasa

Nowy termin praktyk zawodowych

IIIc technik ekonomista

lipiec - sierpień 2020

IIIe technik obsługi turystycznej

lipiec - sierpień 2020

IIIg technik handlowiec

lipiec - sierpień 2020

III f technik spedytor

lipiec - sierpień 2020

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły (-)