Stypendium
Dodane przez BK dnia 02/09/2019 15:53
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.09.2019r.Treść rozszerzona

Kryterium dochodowe 528 zł/osobę. Dochody za miesiąc sierpień 2019r.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.09.2019r.

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 MIESIĄCE od wystąpienia zdarzenia.

Załączniki:

1. Pismo dyr MOPS

2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3. Wykaz wydatków

4. Oświadczenie o formie stypendium

5. Zaświadczenie o dochodach

6. Zaświadczenie o dochodach CIS

7. Oświadczenie- dochód ryczałt

8. Oświadczenie- ubezpieczenie zdrowotne

9. Oświadczenie- praca dorywcza

10. Wniosek o przyznanie pomocy