Wydawanie dyplomów
Dodane przez BK dnia 24/05/2019 20:50

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru od 24 maja 2019r. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.