STYPENDIUM- MOPS
Dodane przez BK dnia 06/05/2019 14:38
WAŻNE!!!

Do dnia 20.05.2019 należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Druk do pobrania w sekretariacie szkoły.Treść rozszerzona
Uczniowie, którzy korzystają z pomocy w formie stypendium szkolnego (MOPS) proszeni są o dostarczanie rachunków i faktur do sekretariatu szkoły do dnia 04.06.2019.

WAŻNE!!!

Do dnia 20.05.2019 należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej.
Druk do pobrania w sekretariacie szkoły.

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 OBOWIĄZUJĄ IMIENNE FAKTURY I RACHUNKI ZA:

1. ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I ART. SZKOLNYCH OD STYCZNIA 2019R. DO 21CZERWCA 2019R.

2. ABONAMENT INTERNETOWY OD STYCZNIA 2019 R. DO CZERWCA 2019R.


WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM