Święta tuż, tuż...
Dodane przez BK dnia 21/12/2018 17:00


Jak co roku w ten ostatni dzień przed przerwą świąteczną  w Ekonomiku możemy podzielić się opłatkiem


Treść rozszerzona
Święta tuż, tuż… ale zanim nastąpi ten upragniony czas spędzony z bliskimi na odpoczynku, jak co roku w ten ostatni dzień przed przerwą świąteczną  w Ekonomiku  możemy podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i we wspólnocie klasowej spędzić kilka chwil. Nie mogło być  inaczej w tym roku. O godzinie 11:00 nauczyciele, zaproszeni goście- emerytowani nauczyciele szkoły, pracownicy szkoły i młodzież spotkali się w sali gimnastycznej. Pan Dyrektor Maciej Trzmiel ofiarował misia (zazwyczaj nagrodę w konkursie na najpiękniejszą ozdobę i życzenia świąteczne) z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia dla Julii. Oczywiście nie zabrakło przedstawienia przygotowanego pod kierunkiem mgr inż. Emilii Kaczmarek przy pomocy ks. Kazimierza Gajdy i o. Tadeusza Słoniaka, a także kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu chóru szkolnego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza przez o. Tadeusza Słoniaka, życzeniach samorządu szkolnego i dyrektora Macieja Trzmiela wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku. Niech będzie  szczęśliwy i wyjątkowy dla Wszystkich!