Tydzień Edukacji Globalnej
Dodane przez BK dnia 19/11/2018 17:57

Nasi uczniowie w ramach projektu realizowanego w szkole „Start the change” biorą udziałTreść rozszerzona

W dniach 19-25 listopada 2018r. obchodzony jest Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!” Nasi uczniowie w ramach projektu realizowanego w szkole „Start the change” biorą udział w tych obchodach. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego, która kładzie specjalny nacisk na uświadamianie istnienia procesów przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych na całym świecie. Kładzie ona szczególny nacisk na ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę, przełamywanie istniejących stereotypów oraz uprzedzeń, a także kształtowanie krytycznego myślenia.