O skutecznym rad sposobie
Dodane przez BK dnia 20/02/2018 19:00


Uczniowie zawitali do Warszawy


Treść rozszerzona

Uczniowie ZSE (klasy IIIG, IVA, IVB, IVC) w dniu 20.02.2018 r. zawitali do Warszawy, by tam w gmachu sejmu poznawać od kulis tajniki polskiego parlamentaryzmu. Wycieczka była świetną okazją do odświeżenia sobie wiadomości z wiedzy o społeczeństwie dotyczących mechanizmów funkcjonowania władzy ustawodawczej. Sejmowa pani przewodnik niezwykle przystępnie wprowadziła młodzież w tajniki procedowania ustaw. Wizyta w parlamencie może być inspiracją do rozważań o istocie sprawowania władzy.

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,

Miejcie przed oczyma zawżdy swojemu,

Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi,

Z którego macie nie tak Se własne rzeczy

Jako wszytek mieć rodzaj ludzki na pieczy.