Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
39 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 13 grudnia obchodzimy smutną już 39, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Przypominamy zatem o faktach wiążących się z tą rocznicą.

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez I sekretarza KC PZPR i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego, potwierdzony dekretem Rady Państwa przyjętym wbrew prawu– konstytucja PRL nie zezwalała na wydawanie dekretów w czasie trwania sesji sejmu.

Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu obronę istniejącego wówczas systemu przez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności jako wielkiej siły społecznej, niezależnej od władzy komunistycznej.

Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, m.in. aresztowano lub internowano ponad 10 tysięcy osób; zawieszono a następnie rozwiązano związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych, zakazano strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospodarki/ komunikację, telekomunikację, górnictwo, energetykę i ponad 100 największych zakładów przemysłowych/, zakazano zmian miejsca pobytu obywateli bez zezwolenia władz administracyjnych, przerwano a później kontrolowano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną oraz cenzurę korespondencji, stosowano tryb doraźny w postępowaniu sądowym, przeprowadzono polityczno– ideologiczną weryfikację niektórych grup zawodowych/ dziennikarzy, nauczycieli, sędziów/.

Władze państwowe zwalczały organizacje podziemne, strajki okupacyjne i demonstracje uliczne, pacyfikowały z użyciem specjalnych oddziałów MO/ ZOMO/ i ciężkiego sprzętu wojskowego.

W stanie wojennym zginęło, zostało zamordowanych lub zmarło w wyniku pobicia 100 osób; wiele tysięcy aresztowano i skazano na kary więzienia, pozbawiono pracy.

Represjonowanym pomocy udzielał Kościół katolicki; powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz lokalne komitety w diecezjach i parafiach.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony a 22 lipca 1983 r. odwołany.

Stan wojenny nie stłumił ducha wolności w polskim społeczeństwie. Polacy stopniowo odzyskiwali wolność i suwerenność . W roku 1990 odbyły pierwsze w pełni demokratycznewybory prezydenckie (nie licząc wyborów do senatu w 1989 r.) Każdy nowy rząd powoływany od jesieni 1991 posiadał pełną legitymizację demokratyczną . Dziś mamy demokrację . Demokracja to nie sielanka, oznacza też konflikty .Temperatura sporów politycznych niekiedy jest bardzo wysoka. W warunkach demokracji , każdy ma prawo krytykować , narzekać na tę czy inną władzę często używając mocno przesadnych określeń. To nasze prawo. Ale nie zapominajmy, że żyjemy w demokratycznym państwie, cieszmy się że nie musimy być uczestnikami tamtych wydarzeń . A jak było w stanie wojennym już wiemy ? Opis stanu wojennego powinien już budzić u nas przerażenie.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy

Wystawa „Stan wojenny 1981-1983”– do pobrania

 

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png