Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
Stypendium szkolne


STYPENDIUM SZKOLNE (MOPS)

w roku szkolnym 2020/20211. Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy

2. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł netto

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2020 (druki dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły)

4. W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny

z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż

2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png