Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
"Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu"


Rozpoczynamy 2 turę rekrutacji do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”.

Projekt dotyczy uczestnictwa uczniów w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii.

Uwaga uczniowie klas 2d (technik obsługi turystycznej) i 2e (technik spedytor)!

Wyjazd na praktyki do Hiszpanii (Malaga) 14.09- 02.10. 2020r.

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą : Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Kierownik Praktyk: mgr Dorota Duber, koordynatorzy projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz mgr Justyna Ściebura.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) ocenę z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/19. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów - 5 – dla uczniów z najwyższą średnią;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/19, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów – 5 – dla uczniów z najwyższą średnią ;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze 16 kandydatów na staż do Hiszpanii oraz sporządzi listę rezerwową kandydatów. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Koordynatorzy Projektu:

mgr Jolanta Wójcikiewicz

mgr Justyna Ściebura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png