Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
Rekrutacja do projektu "Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu"

Rozpoczynamy rekrutację do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+!

Tytuł projektu: „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”.

Projekt dotyczy wyjazdu 2 grup 16-osobowych uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Pierwsza grupa odbywać będzie praktyki w Walencji w terminie 11-29 maja 2020r.

Uwaga uczniowie klas 3e, 3c i 3g!

Wyjazd na praktyki do Hiszpanii (Walencja) 11.05. -29.05. 2020r.

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą : Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Kierownik Praktyk: mgr Dorota Duber, koordynatorzy projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz mgr Justyna Ściebura.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) ocenę z języka obcego tj. do wyboru z języka angielskiego lub z języka francuskiego lub z języka niemieckiego zarok szkolny 2018/19.Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów- 5– dla uczniów z najwyższą średnią;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych zarok szkolny 2018/19, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów– 5– dla uczniów z najwyższą średnią ;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze 16 kandydatów na staż do Hiszpanii oraz sporządzi listę rezerwową kandydatów. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Przygotowanie to obejmuje uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka hiszpańskiego, zajęciach z psychologiem oraz w zajęciach z przygotowania kulturowego.

Koordynatorzy Projektu:

mgr Jolanta Wójcikiewicz

mgr Justyna ŚcieburaUczniowie chcący wziąć udział w projekcie oraz w procesie rekrutacyjnym  proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora projektu p. Justyny Ściebury.purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png