Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
Stypendium

Kryterium dochodowe 528 zł/osobę. Dochody za miesiąc sierpień 2019r.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12.09.2019r.

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 MIESIĄCE od wystąpienia zdarzenia.

Załączniki:

1. Pismo dyr MOPS

2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

3. Wykaz wydatków

4. Oświadczenie o formie stypendium

5. Zaświadczenie o dochodach

6. Zaświadczenie o dochodach CIS

7. Oświadczenie- dochód ryczałt

8. Oświadczenie- ubezpieczenie zdrowotne

9. Oświadczenie- praca dorywcza

10. Wniosek o przyznanie pomocy

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png